Hur påverkas jag av arvet från föräldrar och vad menar jag med det? Nu talar jag inte om ett ekonomiskt arv utan jag talar om det sociala arvet. Det är det arvet du får från bl.a dina föräldrar och omgivningen i mönster och beteenden.

Har du tänkt på att också dina barn ärver dina mönster och beteenden, kanske dom sidorna du själv ogillar och även dom du gillar.

När jag förstod vad som styrde mig och jag insåg att det som skapade mig var sprunget, min uppfostran från mig började jag också att titta hur det var i min uppväxt. Jag började se mönster och kunde se att beteenden som jag tagit till mig också fanns hos min mamma  och släkten på båda sidor. Jag hade tidigare sett det men inte gjort den reflektion jag då började göra och förstå. Jag kunde se att saker gick igen.

Vad var arvet från föräldrar för mig?

Min förminskning var en del av det och jag kunde se hur min mamma och andra kvinnor gjort precis på samma sätt i min omgivning. Jag ser även valet av min ex man och andra män som kommit in i mitt liv. Jag kan även se vilket arv, eller är det en roll jag tagit i min familj och bland syskonen. Detta är arvet från föräldrar som är en mycket vanlig företeelse.

Kom det innan jag föddes eller kom det först i samband med modersmjölken och det jag upplevde utanför mig själv?

Jag ärver en massa gener som jag fått från min mamma och min pappa. Tydligast blir det hur jag ser ut, vilka eventuella sjukdomsanlag jag kan ärva, min kropp hur den ser ut osv. Men är det möjligt att jag även kan ärva genetiskt beteenden, oro, rastlöshet och liknande?

Genom mitt sociala arv ärver jag beteenden men också stress, ansiktsdrag, hur jag förhåller mig till saker och ting, hur jag talar osv.

Vad som är vad kanske inte har någon betydelse, eller så har det det, inte vet jag.

Jag tänker så här, oavsett vad det är som är grundorsaken till vem just jag är, så är det en del av mig. Och min chansen att kunna påverka min egen situation är betydligt större än vad jag förstått innan och nu när jag ser det kan jag välja det jag vill ha och börja skifta det som ej gagnar mig längre.

För är det så att jag tänker att det som är jag skulle kunna vara inlärt är chansen stor att jag skulle kunna förändra det beteendet.

Så jag väljer att se det som är jag som en produkt av vad mitt sociala arv och jag själv bidragit med fram till idag.

Då har jag en chans att förändra något. Då har jag en möjlighet att göra skillnad, även för mig.

Jag är inte fångad i en cell där allt redan från början är bestämt utan det finns alltid en väg ut, ett val, det handlar för mig om att hitta den vägen och jag vet att den finns där.

Jag har hittat flera bra vägar och jag ser att mitt liv har förändras, varje dag, till något som jag själv vill ha. Jag styr mitt liv och det finns inget som begränsar mig.

Skulle det vara något som begränsar mig och som får mig att tro att det inte går då vet jag att det som inte går bara tar lite längre tid och då är det ok.

Det jag kan se idag när jag valt och titta på mig själv är att när jag ändrar mina mönster och beteenden så följer mina barn efter oavsett om de finns i min närhet eller ej!

Det är en underbart skön känsla för mig! Och idag både ser jag och hör förändringen. Wow!

Att fundera på:

Har du funderar på detta med arv och vad du fått med dig från dina föräldrar?

Hur påverkar det ditt liv idag?

Har du barn och iså fall vad vill du dom ska ärva av dig?

Ger det dig möjligheter eller begränsar det dig?

Allt gott! / Pia

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

    Arkiv