Reiki healing & meditation

Reiki healing har tusenåriga rötter

Reiki är en effektiv och mjuk behandlingsform vid exempelvis stress, ångest, smärta och mentala spänningar. Behandlingsformen riktar in sig på kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet. Reiki healing är en metod som fått många användningsområden i det moderna samhälle. Reiki healing kommer från Japan, men har tusenåriga rötter från bland annat Tibet.

Hur fungerar det?

Reiki arbetar dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar Oxytocin ”må-bra-hormoner” i kroppen men också genom kroppens hårfina energisystem som vid akupunktur och akupressur.

Reiki healing är en behandlingsmetod som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlas ofta hela kroppen, även om du har besvär som upplevs inom ett begränsat område.

Reiki ca 45 min 777 kr

Distanshealing ca 45 min 777 kr

Meditation för att få en inre kontakt

Att meditera är faktiskt lättare än du kanske tror. Vi har alla potential att få kontakt med vårt sanna jag och medvetande.

I dagens värld där tempot går allt fortare är det mycket för oss att hantera. Många gånger resulterar det i stress, känslomässiga reaktioner, ångest, oro och förväntan. Med hjälp av meditation lär du dig vara i nuet och släppa omvärlden för en stund. Det kommer att ge dig en inre frid och glädje som i slutänden ger dig nya insikter.

Som Master inom Reiki Healing och meditation kan jag ge dig verktygen för att finna dig själv, lindra din oro och låta dig komma i kontakt med våra universella energier så att du kan växa som människa.

Välkommen att kontakta mig så berättar jag mer!

reiki-healing-meditation