Arvet från föräldrar!

Hur påverkas jag av arvet från föräldrar och vad menar jag med det? Nu talar jag inte om ett ekonomiskt arv utan jag talar om det sociala arvet. Det är det arvet du får från bl.a dina föräldrar och omgivningen i mönster och beteenden. Har du tänkt på att också dina barn ärver dina mönster [...]